top of page

Vattenprojektet

En familj har ställt mark till förfogande för brunnen och vattencisternerna, den lokala ideella föreningen Hill Start Self Help Group har bildat en vattenkommitté. Felix Onyango är utsedd till projektansvarig. I mars 2020 borrades brunnen till 120 m djup, testpumpningen visade att den ger 4
m³/timme. En pump är inköpt (Grundfos SP 5-33), 3-fas el är framdragen till brunnen. Eftersom Kenya Power ännu inte installerat den elmätare som är en förutsättning för leverans av ström fattade styrelsen beslut om att installera solpaneler som strömkälla till pumpen. Pumpen går nu i genomsnitt 6 timmar per dag på solel. Under 2022 har vi skickat ca 180 000 kr till vattenprojektet. Den största enskilda posten var inköp och installation av solpanelerna. En veckolång utbildning för Hill Starts styrelse och vattenkommitté ingår också.
En arbetsgrupp har bildats, bestående av Michael Odhiambo och Ken Levicki från Ingenjörer Utan Gränser, Felix Onyango och Victor Ouma från Hill Start SHG, Margareta Halfvarson från FoK.

PROJEKT: Program

Vattenkommittén består av ordförande Sylas Akoko som är rektor på en gymnasieskola. Sekreteraren Walter Obunyo jobbar med vattenrengöring och verkar väl insatt i vattenbranschen. Johnstons fru Dorcas är kassör och kommer till en början ha hand om avgifterna som betalas in. Kommittén har fastställt avgifterna för både dunkar och privata anslutningar till vattenhålet.

Enligt ordföranden Sylas måste vattenkommittén först bli registrerad hos vattenmyndigheten innan de kan börja ta betalt, annars riskerar de att anklagas för illegal vattenförsäljning.

Den kenyanska byråkratin på vattenområdet är svårnavigerad så Hill Start SHG har tvingats besöka ett stort antal kontor i flera städer. Det har tagit tid och kostat pengar, men vi ville inte ta risken att driva vattenprojektet utan att ha fått de obligatoriska tillstånden. Men vi har nu äntligen fått besked att registrering av Hill Start SHG som Water Provider är klar och skall förnyas efter 5 år.

Flera hushåll har nu kopplat in vattenmätare. En förutsättning är att så många som möjligt skaffar vattenmätare för att man ska kunna komma i gång ordentligt med att ta betalt. Mätarna kostar c:a 600 kr vilket är en stor utgift för de flesta. FoK har beslutat att betala för ytterligare tio vattenmätare.  

Nära Ologi Spring har man byggt ett tappställe med tre kranar där man nu kan hämta vatten i plastdunkar.

Under 2023 har ett litet murat hus byggts för alla elinstallationer både nätkraften från Kenya Power och solelen. Tanken är att måla huset och skriva Hill Start Water Project på väggen.

Ett önskemål är också att bygga en vattenkiosk vid marknadsplatsen. De boende och förbipasserande ska där ha möjlighet att köpa vatten. Vattenkiosken ska vara ansluten till brunnen och ha en tank på taket. Vi har fått ritningar och kostnadsförslag på kiosken som skulle kosta c:a 60000 kr, som vi tycker blir alldeles för dyrt. P.g.a. den ökande inflationen har alla priserna stigit. Vissa byggmaterial har stigit med det dubbla. Även transporter har blivit mycket dyrare. Vi försöker dock få dem att komma med ett mer nedbantat förslag om vi överhuvudtaget ska kunna finansiera kiosken.

Idén med en vattenkiosk har nu lagts ned och det nya förslaget är istället att dra tre huvudledningar ner genom byn från brunnen. Hushållen får sedan ansluta till närmaste ledning tillsammans med en vattenmätare. Hill Start kommar att avläsa mätarna och ta in betalningen. 

Biblioteket

Gamla hemsidan Maktaba Ndogo nr 5.jpg

Maktaba ndogo (Small library)

Eli Hynne, som länge arbetade på biblioteket i Los, tog initiativ till detta projekt. Med hjälp av gåvor och sponsring från Bokhjälpen och Los-Hamra församling har vi köpt in bilderböcker för barn.
Sammanlagt 5 lådor har snickrats, fyllts med drygt 200 böcker och fraktats till Kenya. Under 2021 färdigställdes ett bibliotek för ungdomar och unga vuxna. 3 lådor lastades på en container som avseglade i början av 2022. Philgona Atieno, pensionerad förskolelärare, har engagerats som ansvarig för lådorna som cirkulerar bland lågstadieskolor i Kabondo. Ungdoms- och vuxenbiblioteket har tills vidare placerats på projektkontoret. Ingrid är FoKs representant, men FoK bidrar inte ekonomiskt. Under 2022 har Bokhjälpen bidragit med 3 600 kr och 2023 med 10 000 kr. Flera nya boklådor har därför kunna skickas. Vid Ingrids besök i februari 2024 vittnade både lärare och elever hur glada och tacksamma de är över alla spännande och lärorika böcker de får möjlighet att läsa.

 

20211112_230728_edited.jpg
29. Maktaba ndogo 2.jpg
30. Maktaba ndogo.jpg
28. Ingrid och Philgona.jpg

Avslutade Projekt

Umoja Ni Nguvu (Enighet ger styrka)

Det nya ForumCiv projektet Umoja Ni Nguvu som startade den 1 mars 2020, kom igång med viss fördröjning p.g.a. pandemin, har löpt enligt plan och pågick till slutet av augusti 2021. Slutrapporten skall lämnas in i slutet av januari 2022 och utarbetas av projektledaren Felix Onyango och Margarets som representant för FoK.

Gamla hemsidan Utbildning Right(s) Way Forward (2).jfif
bottom of page