top of page

Nuvarande Projekt

Vattenprojektet

En familj har ställt mark till förfogande för brunnen och vattencisternerna, den lokala ideella föreningen Hill Start Self Help Group har bildat en vattenkommitté. Felix Onyango är utsedd till projektansvarig. I mars 2020 borrades brunnen till 120 m djup, testpumpningen visade att den ger 4
m³/timme. En pump är inköpt (Grundfos SP 5-33), 3-fas el är framdragen till brunnen. Eftersom Kenya Power ännu inte installerat den elmätare som är en förutsättning för leverans av ström fattade styrelsen beslut om att installera solpaneler som strömkälla till pumpen. Pumpen går nu i genomsnitt 6 timmar per dag på solel. Under 2022 har vi skickat ca 180 000 kr till vattenprojektet. Den största enskilda posten var inköp och installation av solpanelerna. En veckolång utbildning för Hill Starts styrelse och vattenkommitté ingår också.
En arbetsgrupp har bildats, bestående av Michael Odhiambo och Ken Levicki från Ingenjörer Utan Gränser, Felix Onyango och Victor Ouma från Hill Start SHG, Margareta Halfvarson från FoK.

PROJEKT: Program
13_edited.jpg

Brunnsplatsen

9. solpanelerna på plats.jpg

Solceller

20230124_095552.jpg

Anslutning från brunnen

20230124_101020.jpg

En av vattenkranarna

15. Taps Ologi1.JPG

Tre vattenkranar

Transformatorhuset vid brunnen.jpg

Transformatorhus

11_edited.jpg

Vattencisterner

Biblioteket

Gamla hemsidan Maktaba Ndogo nr 5.jpg

Maktaba ndogo (Small library)

Eli Hynne, som länge arbetade på biblioteket i Los, tog initiativ till detta projekt. Med hjälp av gåvor och sponsring från Bokhjälpen och Los-Hamra församling har vi köpt in bilderböcker för barn.
Sammanlagt 5 lådor har snickrats, fyllts med drygt 200 böcker och fraktats till Kenya. Under 2021 färdigställdes ett bibliotek för ungdomar och unga vuxna. 3 lådor lastades på en container som avseglade i början av 2022. Philgona Atieno, pensionerad förskolelärare, har engagerats som ansvarig för lådorna som cirkulerar bland lågstadieskolor i Kabondo. Ungdoms- och vuxenbiblioteket har tills vidare placerats på projektkontoret. Ingrid är FoKs representant, men FoK bidrar inte ekonomiskt.

20211112_230728_edited.jpg
29. Maktaba ndogo 2.jpg
30. Maktaba ndogo.jpg
28. Ingrid och Philgona.jpg

Avslutade Projekt

Umoja Ni Nguvu (Enighet ger styrka)

Det nya ForumCiv projektet Umoja Ni Nguvu som startade den 1 mars 2020, kom igång med viss fördröjning p.g.a. pandemin, har löpt enligt plan och pågick till slutet av augusti 2021. Slutrapporten skall lämnas in i slutet av januari 2022 och utarbetas av projektledaren Felix Onyango och Margarets som representant för FoK.

Gamla hemsidan Utbildning Right(s) Way Forward (2).jfif
bottom of page