top of page
3. 20 l vatten bärs hem.JPG
Kodada market.jpg
19. på väg till Ologi Spring.jpg
5. Här hämtar man vatten när brunnarna har sinat.JPG
2. vattenhämtning i naturlig källa.JPG

Kort om Kenya

Landet blev självständigt 1963 efter att ha varit en Brittisk koloni.  Huvudstaden heter Nairobi med 4,4 miljoner inv. (2019). Kenyas yta är 582 000 kvadratkilometer. Befolkningsökningen är högre än den ekonomiska tillväxten. Nu finns drygt 47.5 miljoner invånare varav 50% är under 19 år och medellivslängden ca 67 år. Landet har 47 counties och 40 olika etniska grupper med 60 stamspråk. De officiella språken är engelska och kiswahili.

Kenya är i huvudsak kristet med ett flertal olika församlingar. Enbart i Kabondo finns drygt 10 olika kyrkor och så vitt man kan bedöma utifrån finns ingen misstro mellan de olika församlingarna. Ca 10 % av befolkningen är muslimer och de återfinns främst i kusttrakterna.  De flesta barn går i 8-årig grundskola, mer sällsynt är att de har råd att studera vidare.

50% av befolkningen lever på eller under fattigdomsgränsen medan 10% kontrollerar 40% av landets tillgångar. De flesta på landsbygden lever av jordbruk, antingen på egna små jordlotter eller som anställda. Det finns få naturtillgångar i landet, export av jordbruksprodukter och blommor, samt turistnäringen är de största inkomstkällorna. Vissa oljefyndigheter

har gjorts, men ger i dagsläget inga intäkter. 

2011 antogs en ny författning som förbjuder korruption, men den efterlevs inte då den är utbredd från toppskiktet ner till gemene man. Fortfarande ligger landet bland de mest korrupta staterna på plats 139/176.

I Kenya är kollektivet viktigare än individen och mottot är ”Harambee” Alla tillsammans.

Området Kabondo

Kabondo ligger i västra Kenya och hör till ett av de fattigaste områdena i landet. Förutom torka i perioder har även klimatförändringarna gjort att det är svårt att planera för sådd av grödor då regnen inte kommer så regelbundet som tidigare. Kenyas tredje största stad Kisumu med 750 000 inv. ligger vid Victoriasjön ca 7 mil NV om Kabondo. I Kabondo lever folkgruppen Luo och deras stamspråk heter likadant.

HIV/AIDS skördar många offer i den här delen av landet, enligt osäkra beräkningar är antalet nysmittade omkring 20% och en stor andel av föräldragenerationen har avlidit till följd av sjukdomen. Det har gjort att ca 30% av barn under 18 år är föräldralösa och tas om hand av släktingar. Kunskap om smittvägar är knapphändig och dessutom är sjukdomen stigmatiserande vilket gör att många inte gör HIV-test i tid. Test och bromsmedicin är gratis, men de måste själva se till att äta näringsrik mat för att få full effekt på behandlingen. Det är inte lätt när man är fattig! En änkegrupp i Chabera pratade för många år sedan om att de ville upplysa ungdomar om riskbeteende för att förhindra spridningen och ta bort stigmat som gör att ingen vill prata om sjukdomen. Det var upprinnelsen till Forum Syd-finansierade projektet TAK som nu genomförts i områdets skolor.

Ett stort problem för invånarna är bristen på rent vatten. Det finns naturliga källsprång längs bergssidan på Rory Hill och med olika sponsorer har flera av dem byggts in med betong för att inte lera och betande djur ska förorena vattnet. Det är dock inte alla familjer som kan utnyttja dem då avståndet är för stort. Vi har därför en önskan om att kunna finansiera en djupborrad brunn, men det krävs en stor investering till det. Det finns en rik berättartradition och ett livligt musikliv. Drama och dans är vanligt vid sammankomster och i skolorna är det ett återkommande inslag med tävlingar mellan skolorna och olika regioner.

Var ligger Kabondo?

bottom of page