top of page

Avslutade projekt

Projekt 19 Enighet ger styrka/Umoja Ni Nguvu

Projekt 18 Time to Act Kabondo 2.0

Projekt 17 Nyariasi Spring

Projekt 16 Kadongo Spring

Projekt 15 Tree Nursery

Projekt 14 Sweet Potato farmingOlogi Spring protection

Projekt 13 Karoko Spring

Projekt 12 Re-usable Sanitary Pads

Projekt 11 Eco-san training

Projekt 10 Förstudie Time to Act Kabondo

Projekt 9 Capacity Building

Projekt 8 VIFOKKA

Projekt 7 Cyber & Computer installation

Projekt 6 Time to Act Kabondo

Projekt 5 Ologi Spring protection

Projekt 4 Toa

Projekt 3 Inför valet

Projekt 2 Smyckestillverkning

bottom of page