top of page
IMG_20160227_103035_orig.jpg

Kadongo spring

16-03-01

Bilder från den senast färdigställda källan, Kadongo Spring. Iordningställandet har betalats med pengar från minnesgåvor i samband med Ragnar Ödmans bortgång.

bottom of page