top of page
folderimage.jpg

Karopa på kurs

13-02-13

13-15 februari deltog karopamedlemmar i en kapacitetsstärkande utbildning.
James har sänt oss en rapport samt ett antal policydokument från den.

bottom of page