top of page
Facer-boards now fixed.jpg

Toaletten färdig

15-01-15

Margareta har skrivit en slutrapport angående toalettbygge vid Karopas kontor i Othoro. Den har hon lämnat till Svenskföreningen i Nairobi, som sponsrat bygget. Kostnaderna för toalettbygget - som är en eco-san-toalett, vilket innebär att slutprodukten kan användas som gödning - har redovisats av James. Tillsammans med kvitton har han skickat sin redovisning till Svenskföreningen. Han har också tagit bilder av den färdiga toaletten, som du kan se nedan. Byggbilder från okt-nov 2014 finns bland bilderna från samma tid.

bottom of page