top of page
folderimage.jpg

Kabondoresan - Toabygget, FS-ansökan

14-10-27

Idag startade Karopa toabygget, sponsrat av svenskföreningen.
Se rapport längst ner.

Rapport

Nu var alltså den stora dagen kommen. Dagen då toalettbygget skulle starta. I månader hade vi planerat och nu var äntligen stunden kommen. Det visade sig snart att det var oklart hur toaletten skulle placeras i förhållande till väderstrecken. Efter mycket mejlande och skypande mellan Birgitta, Margareta och Sven, åtmynnade diskussionen i att Karopa-killarna fick bestämma. Det är ju trots allt de som skall använda skiten. De estetiska övervägandena fick då överväga. Bygget kom snart igång och vi som representanter för finansiärerna fick ta de första spadtagen.
För Bo och Sven blev det en kort dag. Det kom regn och vi gick till hotellet och promenerade litet i omgivningarna mellan regnskurarna.
Sven
Måndag morgon tog vi tre matatun till Karopas kontor. Där förbereddes första spadtagen för toalettbygget, se Bos bilder och Svens rapport ovan. James hade varit i Sondu tidigt, tidigt på morgonen för att köpa en del material till bygget. När Sven och Bo lämnat oss jobbade James och jag flera timmar med Forum Syd-ansökan. Vi gick igenom samtliga frågor i ansökan. Dessa frågor handlar både om vår bakgrund och våra planer på hur vi ska genomföra projektet. Många av frågorna ska både SvEO (Friends of Kabondo) och LEO (Karopa) svara på, en del bara den ena organisationen. Vi ändrade en del oklarheter och skickade några frågor, ändringsförslag och synpunkter till våra resp. arbetsgrupper. Vårt möte kändes konstruktivt och vi kommer att fortsätta jobbet tisdag em.
Ingrid

bottom of page