top of page
folderimage.jpg

Kabondoresan - Mötet med Karopa

14-10-22

Ingrid, Sven och Bos första dag med besök hos Karopa.
Se Rapport längst ner.

Rapport

Väl framme i Kabondo och installerade i Diakonia, ett nyöppnat konferenscenter med humanitär ideologi, har vi idag haft ett bra möte med Karopa och spikat programmet för våra 14 kommane dagar.
Vi hade också ett mycket bra uppstartsmöte för toabygget idag. James ledde mötet men Moses är projektledare. Sven redogjorde för de punkter som Birgitta och han diskuterat. Till exempel placeringen av hålet för urin under mensen. Efter mötet tillkallades experten och vi tittade på det gamla dasset och Adobestenarna. Sven hade föreställt sig att stenarna skulle vara så hårda att det klirrade när man slog ihop dem. Så var det långt ifrån. Han blev skeptisk till kvaliteten på stenarna. Nåväl, det viktiga för stunden är ju fundamentet.
Vi hade med vattenpass, tumstock och måttband som vi överlämnade.
Ingrid höll ett inlägg om vikten av att tvätta händerna.
Sven höll tyst men kan tänka mig att senare uppmuntra en lokal tvåltillverkning. Det lär inte kräva så stor investering att sätta upp en liten tvålfabrik som en familj sköter.
Sven sa också att man kunde strö över med en blandning av träaska och torr jord för att hålla undan flugor och dålig lukt men egentligen vet jag inte om det behövs med en väl konstruerad toalett.
Bo tog upp att det behövs en utpekad ansvarig för skötseln när toan är klar och så skulle det bli.
Imorgon skall vi med James hjälp titta på Ologi Spring, brunnen som skall återställas nästa år.
Hälsning från tre glada resenärer Bo, Ingrid och Sven (BIS)

bottom of page