18-11-03 Water tank Anyona

Med ekonomiskt bidrag från Svenskföreningen i Nairobi har Karopa byggt en vattentank vid Anyona-skolan i Kodada. Tanken rymmer 11 kubikmeter och ska samla in regnvatten från skolans stora tak. En för oss och Karopa ny teknik användes: ferro-cement. Bas för bygget var Mama Sara. I projektet ingick produktion av hängrännor i galvad plåt. Vi hoppas att cisternen ska bidra till att överbrygga vattenbristen under de månader då inget regn faller över Kabondo.