150115 - Toaletten färdig

Margareta har skrivit en slutrapport angående toalettbygge vid Karopas kontor i Othoro. Den har hon lämnat till Svenskföreningen i Nairobi, som sponsrat bygget. Kostnaderna för toalettbygget - som är en eco-san-toalett, vilket innebär att slutprodukten kan användas som gödning - har redovisats av James. Tillsammans med kvitton har han skickat sin redovisning till Svenskföreningen. Han har också tagit bilder av den färdiga toaletten, som du kan se nedan. Byggbilder från okt-nov 2014 finns bland bilderna från samma tid.
Side view of the latrine Facer-boards now fixed Pipes to take water out when cleaning the latrines Main entrance
Door to the latrine Ladies latrine with two urine holes one during period and the other during non-period days Gent's latrine Pipe taking water to the tank
pipes leading urine into the jerricans while the long one takes urine with periods into the soil