2014-10-29 Kabondoresan

Besök på toabygget, Karopa office och dess grannar.
Se Rapport
Toan den tredje dagen. Familjen bredvid toan - mamma torkar majs. En av småpojkarna lagar mat åt de ännu mindre. Maten snart klar.
Barnen från skolan bredvid kollar in bygget under lunchrasten. Beatrice - en av stipendiaterna - är intresserad av att jobba med Karopa och samtalar med James om det. Gården bakom kontoret med toan i bakgrunden. Martin hämtar väska 1(3) med fotbollssaker från Sverige.
Elijah var med och hämtade fotbollsakerna som skall delas ut på lördag. På eftermiddagen kom Dismas - tidigare bitr. rektor på Anyona - till Diakonia på besök och vi hade ett givande samtal med honom. Martin hämtar väska 2(3) med fotbollssaker från Sverige.